<strong id="jmv3t"></strong>

   1. <center id="jmv3t"></center>
   2. <output id="jmv3t"></output>
    1. <thead id="jmv3t"></thead>
     <legend id="jmv3t"><code id="jmv3t"><small id="jmv3t"></small></code></legend>
    2. http://www.800512.net/891836/471184.html
    3. http://www.800512.net/575742/42304.html
    4. http://www.800512.net/240700/735741.html
    5. http://www.800512.net/495732/259814.html
    6. http://www.800512.net/840949/282870.html
    7. http://www.800512.net/54390/429823.html
    8. http://www.800512.net/792286/585558.html
    9. http://www.800512.net/386495/988705.html
    10. http://www.800512.net/145737/714786.html
    11. http://www.800512.net/62759/519397.html
    12. http://www.800512.net/316842/39272.html
    13. http://www.800512.net/134243/220226.html
    14. http://www.800512.net/407516/526759.html
    15. http://www.800512.net/407677/848726.html
    16. http://www.800512.net/332602/934651.html
    17. http://www.800512.net/502128/13816.html
    18. http://www.800512.net/743142/957571.html
    19. http://www.800512.net/768650/949344.html
    20. http://www.800512.net/587857/867584.html
    21. http://www.800512.net/397345/355910.html
    22. http://www.800512.net/242867/811367.html
    23. http://www.800512.net/351105/759315.html
    24. http://www.800512.net/502801/32845.html
    25. http://www.800512.net/429216/709521.html
    26. http://www.800512.net/517787/958514.html
    27. http://www.800512.net/799553/4786.html
    28. http://www.800512.net/234603/386297.html
    29. http://www.800512.net/226529/217772.html
    30. http://www.800512.net/694642/169885.html
    31. http://www.800512.net/672265/436508.html
    32. http://www.800512.net/243352/84546.html
    33. http://www.800512.net/246677/299111.html
    34. http://www.800512.net/160979/828545.html
    35. http://www.800512.net/320396/567156.html
    36. http://www.800512.net/965913/246124.html
    37. http://www.800512.net/299181/674585.html
    38. http://www.800512.net/628638/45410.html
    39. http://www.800512.net/175317/5787.html
    40. http://www.800512.net/512910/532827.html
    41. http://www.800512.net/984255/748981.html
    42. http://www.800512.net/913151/483716.html
    43. http://www.800512.net/276385/556112.html
    44. http://www.800512.net/513457/950151.html
    45. http://www.800512.net/574328/49955.html
    46. http://www.800512.net/460408/674808.html
    47. http://www.800512.net/640233/243476.html
    48. http://www.800512.net/25716/627183.html
    49. http://www.800512.net/738814/758314.html
    50. http://www.800512.net/425695/866938.html
    51. http://www.800512.net/183932/426659.html
    52. http://www.800512.net/737974/823895.html
    53. http://www.800512.net/568161/687920.html
    54. http://www.800512.net/952640/972850.html
    55. http://www.800512.net/494698/547780.html
    56. http://www.800512.net/502933/782177.html
    57. http://www.800512.net/642396/212606.html
    58. http://www.800512.net/468255/104337.html
    59. http://www.800512.net/577492/663219.html
    60. http://www.800512.net/23714/303214.html
    61. http://www.800512.net/836235/1857.html
    62. http://www.800512.net/40921/671454.html
    63. http://www.800512.net/82126/614302.html
    64. http://www.800512.net/948954/159875.html
    65. http://www.800512.net/834588/148703.html
    66. http://www.800512.net/930168/178894.html
    67. http://www.800512.net/829905/77116.html
    68. http://www.800512.net/648497/148348.html
    69. http://www.800512.net/9762/545456.html
    70. http://www.800512.net/19140/950184.html
    71. http://www.800512.net/642169/823346.html
    72. http://www.800512.net/450526/891447.html
    73. http://www.800512.net/101693/59647.html
    74. http://www.800512.net/684108/729607.html
    75. http://www.800512.net/747336/57645.html
    76. http://www.800512.net/279578/39788.html
    77. http://www.800512.net/7519/706811.html
    78. http://www.800512.net/515430/89091.html
    79. http://www.800512.net/703457/628795.html
    80. http://www.800512.net/167532/54265.html
    81. http://www.800512.net/376613/462790.html
    82. http://www.800512.net/305381/874302.html
    83. http://www.800512.net/66362/650239.html
    84. http://www.800512.net/847568/933584.html
    85. http://www.800512.net/967874/884762.html
    86. http://www.800512.net/355947/95730.html
    87. http://www.800512.net/956904/237565.html
    88. http://www.800512.net/70466/10887.html
    89. http://www.800512.net/997462/117672.html
    90. http://www.800512.net/829835/684595.html
    91. http://www.800512.net/38944/14927.html
    92. http://www.800512.net/88427/714786.html
    93. http://www.800512.net/596767/971205.html
    94. http://www.800512.net/510747/629185.html
    95. http://www.800512.net/314712/239472.html
    96. http://www.800512.net/698774/784501.html
    97. http://www.800512.net/257655/632349.html
    98. http://www.800512.net/165563/218579.html
    99. http://www.800512.net/25877/94922.html
    100. http://www.800512.net/637102/756506.html
    101. http://www.800512.net/803231/49720.html
    102. http://www.800512.net/980895/711362.html
    103. http://www.800512.net/836912/84350.html
    104. http://www.800512.net/284909/498343.html
    105. http://www.800512.net/780922/94616.html
    106. http://www.800512.net/45076/214513.html
    107. http://www.800512.net/447845/21189.html
    108. http://www.800512.net/200532/864548.html
    109. http://www.800512.net/77917/283516.html
    110. http://www.800512.net/240960/487204.html
    111. http://www.800512.net/363600/771488.html
    112. http://www.800512.net/357982/670903.html
    113. http://www.800512.net/838592/119352.html
    114. http://www.800512.net/320425/790379.html
    115. http://www.800512.net/859840/367761.html
    116. http://www.800512.net/919512/683916.html
    117. http://www.800512.net/357400/765643.html
    118. http://www.800512.net/859613/978534.html
    119. http://www.800512.net/304702/906784.html
    120. http://www.800512.net/695577/587981.html
    121. http://www.800512.net/995555/82476.html
    122. http://www.800512.net/804236/696702.html
    123. http://www.800512.net/956677/881276.html
    124. http://www.800512.net/633870/236791.html
    125. http://www.800512.net/632192/235307.html
    126. http://www.800512.net/74377/12738.html
    127. http://www.800512.net/189459/275380.html
    128. http://www.800512.net/515364/341252.html
    129. http://www.800512.net/494731/97780.html
    130. http://www.800512.net/568483/394755.html
    131. http://www.800512.net/77252/840784.html
    132. http://www.800512.net/957934/73112.html
    133. http://www.800512.net/116675/974658.html
    134. http://www.800512.net/591795/805394.html
    135. http://www.800512.net/290816/14927.html
    136. http://www.800512.net/852928/389878.html
    137. http://www.800512.net/188875/369763.html
    138. http://www.800512.net/230145/47733.html
    139. http://www.800512.net/457372/38233.html
    140. http://www.800512.net/846889/61100.html
    141. http://www.800512.net/240733/38872.html
    142. http://www.800512.net/786379/34911.html
    143. http://www.800512.net/699416/876560.html
    144. http://www.800512.net/20587/997392.html
    145. http://www.800512.net/674201/533250.html
    146. http://www.800512.net/593475/518301.html
    147. http://www.800512.net/29332/532959.html
    148. http://www.800512.net/225751/84156.html
    149. http://www.800512.net/251393/659182.html
    150. http://www.800512.net/233759/253325.html
    151. http://www.800512.net/38573/983766.html
    152. http://www.800512.net/313484/333178.html
    153. http://www.800512.net/794771/459370.html
    154. http://www.800512.net/98292/36785.html
    155. http://www.800512.net/952739/943338.html
    156. http://www.800512.net/691251/389944.html
    157. http://www.800512.net/361759/414647.html
    158. http://www.800512.net/744659/508225.html
    159. http://www.800512.net/313872/721277.html
    160. http://www.800512.net/27813/47280.html
    161. http://www.800512.net/125717/339572.html
    162. http://www.800512.net/653213/867584.html
    163. http://www.800512.net/435639/488882.html
    164. http://www.800512.net/393469/962357.html
    165. http://www.800512.net/547301/633672.html
    166. http://www.800512.net/976664/513552.html
    167. http://www.800512.net/410127/331886.html
    168. http://www.800512.net/534255/781820.html
    169. http://www.800512.net/48040/661217.html
    170. http://www.800512.net/934106/760477.html
    171. http://www.800512.net/451139/888477.html
    172. http://www.800512.net/46490/711267.html
    173. http://www.800512.net/960648/98020.html
    174. http://www.800512.net/849892/741103.html
    175. http://www.800512.net/177125/457174.html
    176. http://www.800512.net/917832/842848.html
    177. http://www.800512.net/82765/364147.html
    178. http://www.800512.net/433282/98653.html
    179. http://www.800512.net/149774/974980.html
    180. http://www.800512.net/46457/645717.html
    181. http://www.800512.net/328788/637548.html
    182. http://www.800512.net/193624/634900.html
    183. http://www.800512.net/298535/867939.html
    184. http://www.800512.net/524439/610166.html
    185. http://www.800512.net/745499/348581.html
    186. http://www.800512.net/265180/2968.html
    187. http://www.800512.net/366475/774169.html
    188. http://www.800512.net/757866/682238.html
    189. http://www.800512.net/264984/672744.html
    190. http://www.800512.net/762838/621177.html
    191. http://www.800512.net/108539/38872.html
    192. http://www.800512.net/102145/960450.html
    193. http://www.800512.net/976400/249643.html
    194. http://www.800512.net/5229/749338.html
    195. http://www.800512.net/138887/670387.html
    196. http://www.800512.net/344870/137531.html
    197. http://www.800512.net/187940/950345.html
    198. http://www.800512.net/302378/871943.html
    199. http://www.800512.net/132563/895451.html
    200. http://www.800512.net/792707/201756.html
    201. http://www.800512.net/44167/11921.html
    202. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
     • 福彩开奖
     • 体彩开奖
     • 足彩开奖

     福彩3D 2018268期 星期二 10-02

     • 7
     • 2
     • 8

     双色球 2018115期 星期二 10-02

     • 01
     • 13
     • 19
     • 24
     • 26
     • 29
     • 11
     奖池滚存:1121020227 走势 详情

     七乐彩 2018115期 星期一 10-01

     • 04
     • 07
     • 13
     • 17
     • 18
     • 20
     • 23
     • 15
     更多开奖

     排列5 2018268期 星期二 10-02

     • 1
     • 8
     • 7
     • 7
     • 1

     七星彩 2018115期 星期二 10-02

     • 0
     • 0
     • 5
     • 8
     • 7
     • 2
     • 6
     奖池滚存:40554213 走势 详情

     超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

     • 02
     • 06
     • 13
     • 18
     • 25
     • 01
     • 02
     奖池滚存:6535370887 走势 详情
     更多开奖

     足球竞技

     彩票资讯

     更多

     足球赛事

     查看更多

     场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
     周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
     周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
     周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
     周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
     周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
     周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
     周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
     周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
     周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
     周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

     联赛积分榜

     • 中超
     • 英超
     • 意甲
     • 西甲
     • 德甲
     • 法甲
     排名 球队 积分
     1 上海上港集团 17 4 3 55
     2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
     3 北京中赫国安 13 6 5 45
     4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
     5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
     6 河北华夏幸福 8 8 8 32
     7 北京人和 7 9 8 30
     8 上海绿地申花 8 6 10 30
     9 广州富力 8 5 11 29
     10 长春亚泰 8 5 11 29
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 曼彻斯特城 6 1 0 19
     2 利物浦 6 1 0 19
     3 切尔西 5 2 0 17
     4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
     5 阿森纳 5 0 2 15
     6 沃特福德 4 1 2 13
     7 伯恩茅斯 4 1 2 13
     8 莱斯特城 4 0 3 12
     9 狼队 3 3 1 12
     10 曼彻斯特联 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 尤文图斯 7 0 0 21
     2 那不勒斯 5 0 2 15
     3 佛罗伦萨 4 1 2 13
     4 国际米兰 4 1 2 13
     5 森索罗 4 1 2 13
     6 拉齐奥 4 0 3 12
     7 热那亚 4 0 2 12
     8 桑普多利亚 3 2 2 11
     9 罗马 3 2 2 11
     10 帕尔马1913 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴塞罗那 4 2 1 14
     2 皇家马德里 4 2 1 14
     3 塞维利亚 4 1 2 13
     4 马德里竞技 3 3 1 12
     5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
     6 阿拉维斯 3 2 2 11
     7 西班牙人 3 2 2 11
     8 塞尔塔 2 4 1 10
     9 赫塔菲 2 3 2 9
     10 瓦拉多利德 2 3 2 9
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 多特蒙德 4 2 0 14
     2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
     3 柏林赫塔 4 1 1 13
     4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
     5 云达不莱梅 3 2 1 11
     6 莱比锡红牛 3 2 1 11
     7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
     8 奥格斯堡 2 2 2 8
     9 美因茨 2 2 2 8
     10 纽伦堡 2 2 2 8
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
     2 里尔 5 1 2 16
     3 蒙彼利埃 4 3 1 15
     4 圣埃蒂安 4 3 1 15
     5 里昂 4 2 2 14
     6 马赛 4 1 3 13
     7 图卢兹 3 3 2 12
     8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
     9 波尔多 3 2 3 11
     10 卡昂 2 4 2 10
     查看更多

     栏目介绍


      捷报比分,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
      提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
      超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
      超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
      彩票有风险,购注需谨慎。捷报比分愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

     神灯彩票 鸿运彩票 UC彩票 大地彩票 彩38彩票 微彩彩票 快赢彩票 盛弘彩票 天天时时彩